Informatie

Genoemde prijzen op de website zijn inclusief btw.
Producten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren.


Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Interieurmetsteigerhout.nl is een website van Hazeleger bouw en montage.

En is gevestigd en kantoorhoudend te Kootwijkerbroek, en staat ingeschreven bij de KVK met nummer 01442570000

1.2 Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor uitlevering van uw bestellingen. Wij stellen uw gegevens niet aan derden ter beschikking.

1.3 Indien een klant van Interieurmetsteigerhout.nl de algemene voorwaarden niet accepteert zoals deze zijn geformuleerd, vervalt elk recht op ruilen of retourneren van een order.

Artikel 2 - Toepassingen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden alleen van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die voortvloeien uit bestellingen op de site www.interieurmetsteigerhout.nl

Artikel 3 - Aanbiedingen

3.1 De aanbiedingen van Interieurmetsteigerhout.nl zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Interieurmetsteigerhout.nl levert zo veel mogelijk uit voorraad, mocht het door u bestelde artikel niet beschikbaar zijn dan heeft zowel Interieurmetsteigerhout.nl als de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

Uiteraard zal Interieurmetsteigerhout.nl met u contact opnemen om te bekijken of het mogelijk is u een alternatief te bieden.

Artikel 4 - Prijzen

4.1 Alle prijzen die vermeld zijn bij Interieurmetsteigerhout.nl zijn in euro's inclusief BTW

4.2 Toekomstige prijswijzigingen hebben geen invloed op lopende orders.

Artikel 5 - Afzetgebied

5.1 Interieurmetsteigerhout.nl levert uitsluitend aan klanten binnen Nederland.

Artikel 6 – Bezorgkosten

6.1 Bezorgkosten van onze producten in Nederland is in overleg met de verkoper.

Artikel 7 - Levering

7.1.1 Afhalen. wilt u tevens aangeven wanneer u uw product komt halen, zodat wij uw bestelling voor u klaar kunnen zetten. Houdt u er rekening mee dat wij uw product afleveringsgereed moeten maken, U kunt bij ons afhalen op zaterdagochtend van 08:00 - 12:00 en van maandag t/m vrijdag in overleg, het afhaaladres is: Hulstweg 5, 3774 TM Kootwijkerbroek.

Verzendkosten:

Dit bedrag wordt automatisch aan uw bestelling toegevoegd wanneer u kiest voor deze optie.

Voor bezorging vragen wij u een minimum van 7 werkdagen in acht te nemen. Na ontvangst van uw bestelling nemen wij contact met u op om het aflevermoment met u af te spreken.

7.2 Bij bezorgen en plaatsing/verbouwing etc. is het transportrisico voor Interieurmetsteigerhout.nl

7.3 Interieurmetsteigerhout.nl maakt voor bezorging gebruik van de eigen vervoerder.

Artikel 8 - Betalen

8.1 Er zijn diverse betalingsopties per leverwijze

8.1.1 is u leverwijze afhalen, dan heeft u de keuze tot betaling via factuur of contant bij afhalen.

bij contante betaling ontvangt klant eveneens een factuur, als bewijs van betaling

Artikel 9 – Retourneren van een artikel

9.1 Indien u een beschadigde of foutieve product heeft ontvangen dan wordt deze door Interieurmetsteigerhout.nl omgeruild. Hiertoe dient u direct na ontvangst contact op te nemen via contact@interieurmetsteigerhout.nl onder vermelding van uw naam en het ordernummer.

9.2 Indien een product wordt geretourneerd welke naar het oordeel van Interieurmetsteigerhout.nl schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal Interieurmetsteigerhout.nl de klant hiervan in kennis stellen.

9.3 Interieurmetsteigerhout.nl behoudt derhalve ten allen tijde het recht om het geretourneerde te weigeren of om slechts een gedeelte te vergoeden wanneer het vermoeden bestaat dat het product door schuld anders dan die van interieurmetsteigerhout.nl is beschadigd.

9.4 Kosten en risico van een retourzending zijn voor rekening van de klant. Interieurmetsteigerhout.nl zal na acceptatie van het geretourneerde product binnen 10 werkdagen het te vergoeden of het gedeeltelijk te vergoeden bedrag restitueren.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

10.1 Het eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Interieurmetsteigerhout.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Interieurmetsteigerhout.nl